Over Nysa

De naam NYSA komt uit de Griekse mythologie. NYSA is de naam van de berg waarop de god Dionysos, zoon van Zeus, werd groot gebracht door nimfen. De nimfen van NYSA hebben daarnaast ook de halfgod Nysos opgevoed. 

Je zou dus kun stellen dat de nimfen van NYSA de eerste “gastouders” waren.

 

Nysa is opgericht door gastouders voor gastouders. Nysa is een stichting zonder winstoogmerk en is onafhankelijk.

Missie: De positie van de gastouders te versterken
Nysa streeft er naar de positie van de gastouders te versterken binnen de kinderopvangbranche en het werk van gastouders zichtbaar te maken voor beleidsmakers en gezinnen met jonge kinderen. Nysa wil een omslag realiseren in het heersende beeld van de gastouderopvang, zodat gastouderopvang een gelijkwaardige positie inneemt binnen de kinderopvangbranche en in alle beleidsplannen rondom kinderopvang meegenomen wordt.

Visie: De verdere professionalisering van het beroep gastouder
Gastouderopvang is een hooggewaardeerde professionele vorm van kinderopvang . Nysa wil het beroep van de gastouder professionaliseren.

Nysa draagt hier zelf aan bij door het aanbieden van trainingen (landelijke vakinspiratiedag en de meldcode) , ondersteuning in de vorm van intervisiegroepen en gastouderraden en, in zijn algemeenheid, de kwaliteit van de gastouderopvang naar een hoger niveau te brengen. Met als resultaat vakbekwame gastouders met ieder hun eigen expertise en pedagogische visie.