Onze speerpunten

We hebben een aantal speerpunten, waar we de komende jaren mee bezig zullen gaan.

Het verstevigen van de financiële positie van gastouders. 

Wij pleiten ervoor dat de kinderopvangtoeslag voor gastouderopvang verhoogd wordt, zodat de financiële positie van gastouders versterkt wordt. 

Tevens ziet Nysa graag dat de gemeentelijke leges voor het uitoefenen van het beroep van gastouder afgeschaft worden of zodanig verlaagd dat dit geen financiële drempel opwerpt.

Het beroep van gastouder meer bekendheid geven. 

De afgelopen jaren neemt het aantal werkzame gastouders af. Dit heeft verschillende oorzaken. Nysa wil deze trend een kentering geven en zorgen dat het aantal werkzame gastouders gaat groeien.

De gastouder als professional gezien wordt. 

Nysa wil graag dat het landelijk geregeld wordt dat gastouders ook VE kunnen aanbieden. Gastouders in alle gemeenten ook kwalificeren voor de opvang op basis van een SMI-indicatie. Gastouders ook recht op kinderopvangtoeslag hebben als de eigen kinderen naar een gastouder toegaan in plaats van een kinderdagverblijf. 

Nysa ziet daarnaast graag dat er binnen de Omgevingswet een uitzonderingpositie komt voor het aan huis gebonden beroep van gastouder. 

Het beroep van gastouder toegankelijker wordt. 

Nysa wil graag zien dat de huidige diplomalijst, om als gastouder te kunnen starten, wordt uitgebreid. 

Kwaliteit van het toezicht en handhaving in de gastouderopvang te verbeteren.

Nysa wil graag dat er een eenduidig landelijk beleid komt voor toezicht en handhaving in de gastouderopvang. 

De toegankelijkheid van de gastouderopvang in de toekomst gewaarborgd wordt.

Bij de toekomstige stelselwijziging naar “gratis” (96%) kinderopvang geen negatieve aspecten naar voren komen waarbij de toegankelijkheid nog verder onder druk komt te staan.