Meldcode kindermishandeling

Nysa werkt op dit gebied samen met verschillende sectorpartijen waaronder BK, BMK, BOinK en Ppink.

Alle partijen vinden het belangrijk om zich actief en gezamenlijk in te zetten in de strijd tegen kindermishandeling.

Uit recente onderzoeken blijkt dat het goed hanteren van de meldcode, en dan met name het signaleren en gesprekken voeren, nog steeds onvoldoende plaatsvindt. Ook in onze sector. Er is dus nog serieus werk te verrichten en de beste manier om dit voor elkaar te krijgen, is door ons samen sterk te maken.

Nysa is van mening dat er, binnen de gastouderopvang, meer aandacht dient te komen voor de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. 

Jaarlijks besteed Nysa hier aandacht aan. In november, worden er interactieve online trainingen verzorgd over de Meldcode.

De onderwerpen verschillen per jaar. Denk hierbij aan objectief signaleren, gesprekstechnieken en opfrissen stappenplan Meldcode.

Zoals in de gehele kinderopvangbranche geldt, hebben ook gastouders een signalerings- en bespreekverantwoordelijkheid. Wat betekent dat voor jou als gastouder?

  • Van jou wordt verwacht dat je vermoedens van kindermishandeling weet te signaleren.
  • Dat je weet met wie je deze signalen kunt bespreken.
  • Dat je op de hoogte bent van het stappenplan.
  • Dat je op de hoogte bent van het nieuwe afwegingskader (2019).

De stappen die je zet staan vermeld in het protocol kindermishandeling van het gastouderbureau waarbij je bent aangesloten. Zelf zal je als professional het naleven van het protocol en de terugkoppeling goed moeten blijven volgen. Indien het kind in ACUUT gevaar blijkt te zijn zal je ZELF melding moeten doen bij Veilig Thuis.

Bij ACUTE NOOD, onveilige of gevaarlijke situaties? Bel:
Politie112 of wanneer er geen spoed is: 0900-8844.

Bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld:
Veilig Thuis: het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Gratis Telefoon 0800-2000, 24 uur per dag

Voor de kinderopvang is er tevens een app ontwikkeld. Deze is te downloaden in de appstore
en de google playstore.