06-06-2023 Gastouders dienen beter beloond te worden!

Nysa heeft samengewerkt met Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) aan het Kostprijsonderzoek van AYIT Consultancy.

Nysa ondersteunt de uitkomsten van dit onderzoek waaruit naar voren komt dat het uurtarief voor de gastouderopvang veel te laag is.

Uit het kostprijsonderzoek blijkt dat de werkelijke uurprijs op € 9,62 ligt, terwijl de prijs die de overheid vergoedt in 2023 niet verder komt dan € 6,85. De genoemde bedragen betreffen bruto bedragen en zijn inclusief de vergoeding voor de bureaukosten.
Het verschil is groot, te groot!

Let op: hierbij is nog geen rekening gehouden met het feit dat nu is gebleken dat gastouders ook onder het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen vallen waarbij menig gastouder hoge kosten in het voorzicht hebben om de juiste speeltoestellen aan te schaffen en te laten keuren alsmede de aangekondigde verbetermaatregelen voor 2025.

Nysa is dan ook van mening dat het maximale uurtarief voor de gastouderopvang (KOT) boven de
€ 10,50 uit dient te komen. Op deze wijze kan een gastouder, net als een normale ZPP’er, een redelijk inkomen vergaren om van te leven.

Het lage, niet reële, uurtarief heeft als direct gevolg dat er steeds meer gastouders zijn die stoppen. Dit komt de toegankelijkheid van de gastouderopvang niet ten goede.

Ouders met onregelmatige diensten of wonende in de minder druk bevolkte gebieden worden hier de dupe van.