Leges gastouderopvang gemeenten

Het aantal gastouders in Nederland wordt helaas steeds minder, terwijl er wel voldoende vraag is vanuit ouders.

Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat juist de gastouderopvang bij jonge kinderen (0-4 jaar) van toegevoegde waarde is.  Kleinere groepen en meer persoonlijke aandacht zorgen voor een betere sociaal-emotionele ontwikkeling van deze kinderen.
Er zijn hiervoor diverse oorzaken aan te geven. Het beroep gastouder geniet niet heel veel bekendheid bij veel mensen, op scholen/opleidingen wordt er vaak geen specifieke aandacht aan het beroep gegeven (denk hierbij aan stageplekken) etc.

Daarnaast kunnen er door gemeenten barrières worden opgeworpen in de vorm van de hoogte van leges. Deze leges worden door gemeenten in rekening gebracht voor de registratie van een gastouder in het LRK (Landelijk Register Kinderopvang) en een inspectie van de GGD of de opvang aan alle voorwaarden voldoet.  Iedere gemeente bepaald jaarlijks zelf of deze leges in rekening brengt en zo ja, hoe hoog deze leges zijn.

Neem Maura van Dijk uit Haarlem. Maura wil graag gastouder worden en bij navraag bij haar gemeente bleek dat de leges die verschuldigd zijn € 800,- bedragen. De naburige gemeenten hanteren lagere bedragen en bij sommige gemeenten zijn er helemaal geen leges verschuldigd.

Waar zit het verschil in de hoogte van de leges in en wat gebeurt er met de opbrengsten van de leges? Worden deze aangewend voor de gastouderopvang of staat het de gemeente vrij om zelf te bepalen waar de opbrengsten heen gaan? Kan het bedrag van de leges niet naar beneden?

Maura heeft hierover bij Nysa alsmede een aantal gastouderbureaus informatie ingewonnen en heeft naar aanleiding daarvan vragen gesteld aan de betreffende gemeente. Hierbij het fragment waarbij Maura tijdens de vergadering in het stadhuis haar vragen stelt aan de betreffende commissieleden. https://youtu.be/xgf1q1CvOlM

Momenteel zitten we in een verkiezingsjaar waarbij veel politieke partijen een mening hebben over de kinderopvang en het zelfs hebben over gratis kinderopvang.

Wellicht kunnen we beginnen met het terugbrengen van de kosten op gemeentelijk niveau waardoor de financiële belemmering om gastouder te worden, wordt weggenomen. Dit zou de werkgelegenheid ten goede komen.