Aangepaste maatregelen tot 18 januari 2021

Naar aanleiding van de persconferentie van de Minister-President hierbij, in het kort, de maatregelen voor de gastouderopvang.

De kinderopvang gaat in zijn geheel gaat dicht met ingang van 16 december as., net als in maart van dit jaar, tot 18 januari 2021.

De gastouderopvang blijft, in tegenstelling tot eerder dit jaar, wel open. Het dringende verzoek aan ouders is om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Hierbij geldt dat de opvang alleen beschikbaar is voor ouders die een contract hebben met de betreffende gastouder. Als er geen contract is dan kan er geen gebruik worden gemaakt van opvang c.q. noodopvang. Er kan wel een contract worden afgesloten maar dan dient de factuur ook betaald te worden en dienen de ouders hiervoor recht op kinderopvangtoeslag te hebben. Het is dus mogelijk voor gastouders om ook nieuwe contracten af te sluiten.

Dat de gastouderopvang apart wordt gezien van de kinderopvang daar zijn wij zeer verheugd over. Het onderscheid wat momenteel gemaakt wordt is het gevolg van het inzicht dat de gastouderopvang kleinschalig en flexibel is, in tegenstelling tot de kinderdagverblijven en de BSO-opvang. De afgekondigde maatregelen zijn bedoeld om de reis- en contactbewegingen van voornamelijk de ouders te beperken en hebben niet te maken met de besmettingsgraad bij de kinderen.

Er is ook nog geen zware overbelasting in de zorg waardoor er sprake is van het grootschalig gebruik maken van noodopvang.

Daarnaast is er nog een wijziging ten opzichte van de lock-down eerder dit jaar. Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang  en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken.

Als Nysa zijn wij verheugd om te zien dat de gastouderbranche nu een aparte positie heeft binnen de kinderopvang.

Meer informatie is te vinden op de site van de Rijksoverheid klik hier