31-05-2023 Verbetertraject gastouderopvang

Aan het eind van de middag heeft de Minister van SZW, Karien van Gennip, een brief naar de Tweede Kamer gezonden over het verbetertraject voor de gastouderopvang.

Nysa is bij het gehele traject betrokken geweest en wij zijn positief gestemd. Wij gaan verder in gesprek over de precieze uitwerking in de praktijk maar de hoofdlijnen zijn er.

De maatregelen in het kort:

  1. Pedagogische coaching door het gastouderbureau wordt een verplicht deel van de begeleiding aan de gastouder;
  2. Het gastouderbureau dient over pedagogische expertise te beschikken op HBO werk- en denkniveau;
  3. De vier pedagogische basisdoelen worden in de Wet Kinderopvang opgenomen in een definitie van “verantwoorde gastouderopvang”;
  4. Een gastouder mag maximaal door 2 gastouderbureaus bemiddeld worden;
  5. In de opleiding voor startende gastouders wordt een module over pedagogiek opgenomen;
  6. Permanente educatie voor gastouders wordt verplicht;
  7. Iedere gastouder dient over een pedagogisch werkplan te beschikken waarbij aandacht wordt besteed aan het volgen van de ontwikkeling van het kind en
  8. Iedere gastouder dient verplicht over een achterwacht te beschikken.

Als gevolg van deze wijzigingen gaat het maximum uurtarief KOT voor de gastouderopvang met 21 cent omhoog per 01-01-2025.

Lees de hele brief van de Minister hier.

Het wordt een drukke zomer maar we gaan graag verder het gesprek aan.