29-04-2024 Internetconsultatie hoogte kinderopvangtoeslag 2025

De kinderopvangtoeslag gaat volgend jaar stapsgewijs omhoog, waarschijnlijk voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen ongeveer € 29.400 en € 159.200. Dit voorstel gaat vandaag in internetconsultatie. Er kan tot 6 mei gereageerd worden.
Het maakt kinderopvang betaalbaarder voor middeninkomens, stimuleert (meer) werken en zorgt ook voor meer zekerheid over het inkomen.

In hetzelfde bericht wordt de voorgenomen indexatie van de Kinderopvangtoeslag voor 2025 bekend gemaakt.Voor de gastouderopvang gaat het maximum uurtarief kinderopvangtoeslag voor ouders naar € 8,10 euro.Dit is inclusief de voorgenomen verhoging van 21 cent inzake het verbetertraject kwaliteit gastouderopvang.

Recentelijk heeft NYSA meerdere gesprekken met het Ministerie van SZW gevoerd inzake de hoogte van het maximum uurtarief Kinderopvangtoeslag voor ouders welke gebruik maken van de gastouderopvang.De minister heeft meerdere malen aangegeven dat uit de kwartaalcijfers gebruik kinderopvang naar voren komt dat het gehanteerde uurtarief in de gastouderopvang niet veel afwijkt van de vergoeding richting ouders. Er is dus geen noodzaak om het maximum uurtarief kinderopvangtoeslag voor de gastouderopvang met meer dan de indexatie te verhogen. 

NYSA begrijpt het standpunt van de minister. Uit de cijfers komt inderdaad naar voren dat het uurtarief van de gastouderopvang niet veel afwijkt van de hoogte van het maximum uurtarief kinderopvangtoeslag voor ouders.

Er is wel een maar. Uit de praktijk weten wij dat gastouders maar ook gastouderbureaus de tarieven bewust laag houden om de toegankelijkheid en betaalbaarheid voor ouders te waarborgen. Daarnaast weten wij ook dat er vaak naar oplossingen gezocht wordt om meer uren opvang af te nemen waardoor het uurtarief niet veel stijgt maar de totale inkomsten wel.

Al deze zaken hebben, blijkt nu, dus een negatieve impact gehad richting het ministerie en de politiek. Door gebruik te maken van dit soort oplossingen wordt het gehanteerde uurtarief kunstmatig laag gehouden. Het is een vicieuze cirkel geworden waarbij de overheid geen objectieve cijfers heeft waaruit naar voren komt dat de vergoeding richting ouders te laag is.

NYSA wil deze cirkel graag doorbreken. Na de zomer gaan we hier meer aandacht aan schenken