25-06-2024 Dienst toeslagen en het Ministerie van SZW op werkbezoek bij NYSA en gastouderbureau Liefbeestje

Op maandag 10 juni jl. heeft een afvaardiging van Dienst Toeslagen en het Ministerie van SZW een bezoek gebracht aan Stichting Nysa en Gastouderbureau Liefbeestje, gevestigd te Weert. Dit bureau staat voor het aanbieden van opvang in kleinschalig groepsverband, die het meest past bij de persoonlijke ontwikkelingsvoorkeur van een kind.

Gastouderopvang is een unieke vorm van opvang met eigen kwaliteiten, maar is minder zichtbaar dan de reguliere kinderopvang. Stichting Nysa – waar ca. 500 gastouders en 50 kleine en middelgrote gastouderbureaus bij aangesloten zijn – heeft als doelstelling om de positie van de gastouder te versterken en de gastouderopvang hoog op de agenda te zetten.

Een van de gastouders is Silvia Geeraets. Zij was aanwezig bij dit bezoek en vertelde haar ervaringen over hoe zij vanuit de bijstand gastouder is geworden voor 5 kinderen. De gemeente heeft haar opleiding betaald. Door cursussen en stagelopen is het haar gelukt om nu een goed salaris te verdienen en tegelijkertijd te kunnen werken met kinderen; wat zij erg leuk vindt.

Uitdagingen als nieuwe gastouder

Toch blijken er nog drempels te zijn om gastouder te worden. Onder meer door de grote verschillen in legeskosten die gemeenten nieuwe gastouders voor de registratie vragen.

Naast de ervaringen van deze gastouder zijn verschillende veranderingen en uitdagingen met Dienst Toeslagen en SZW besproken. Zoals de grote personeelstekorten, veranderende wet- en regelgeving, het verbeteren van de kwaliteit van het toezicht en handhaving in de gastouderopvang en de aanscherping van de kwaliteitseisen.

Scherpere kwaliteitseisen

Saskia Nouwens, Directeur en franchisegever van Gastouderbureau Liefbeestje, lichtte toe dat Nysa/Liefbeestje veel zorgen ziet bij gastouders met betrekking tot de aanscherping van de kwaliteitseisen in de gastouderopvang.

Zelf zien zij de aankomende veranderingen positief tegemoet. Zo krijgen hun gastouders binnenkort de nieuwe regels met een bad-eendje toegestuurd, want: ‘Je doet het niet in je een(d)tje’. Liefbeestje heeft ook samen met een beetje hulp van GGD uit de regio een leerzaam spel ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers en gastouders die aansluit bij de kwaliteitseisen.

Personeelstekort

Beperkingen vormen onder andere: hoge leges van gemeenten voor vergunningen; beperkte mogelijkheden tot ombuigingstrajecten vanuit UWV of de bijstand; beperkingen met betrekking tot het toestaan van gastouder aan huis bij woningbouwverenigingen.

Anderstaligen

Nysa/Liefbeestje gaf ook aan problemen te zien met betrekking tot taalbarrières. In met name Zuid-Limburg en regio Eindhoven zien ze veel anderstaligen in hun werkgebied, die bijvoorbeeld bij ASML werken of de universiteit Maastricht. Er zijn ook veel expats en ouders van Poolse afkomst die vragen naar gastouderopvang. Communicatie tussen ouders en gastouders gaat daardoor soms moeizaam. Ook het gebruik van toeslagen door anderstaligen is ingewikkeld vanwege de taalbarrière. Met name het aanvraagproces van toeslagen wordt als complex ervaren. De app toeslagen kan daarin een helpende hand bieden. En ook de toolkit van BOinK kan daarin helpen en is voor iedereen beschikbaar in 4 talen; Nederlands, Engels, Pools en Arabisch, met uitleg over de KOT.

Het werkbezoek heeft goed inzicht gegeven in wat de gevolgen zijn van de inwerkingtreding van de nieuwe regels voor gastouders en bureaus. Hoewel gastouders aangaven dat dit enig ongemak veroorzaakt, staan ze er positief tegenover.

 

Bron: Dienst Toeslagen