23-07-2021 Watersnoodramp en de gastouderopvang

Tot nu toe zijn er bij het Ministerie van SZW, toezichtpartijen en brancheorganisaties een beperkt aantal meldingen ontvangen van gastouders over het niet kunnen gebruiken van de opvanglocatie.

In de meeste gevallen wordt er verwacht dat de opvang op korte termijn (1 á 2 weken) weer kan worden aangevangen.

Mocht dit langer dan 2 weken duren dan is vanuit het Ministerie van SZW het verzoek aan de gastouderbureaus om vervangende opvang te zoeken bij een andere (LRK) geregistreerde opvangvoorziening. De kinderopvangtoeslag kan dan gewoon doorlopen.

SZW wijst er op dat de opvang en facturering op dezelfde wijze dienen blijven plaats te vinden en dat vraagouders hun gegevens bij de dienst Toeslagen actueel houden. Dit om eventuele terugvorderingen of nabetalingen te voorkomen.

Mocht blijken dat het bovenstaande niet mogelijk is dan worden het gastouderbureau verzocht om contact op te nemen met de betreffende gemeente en SZW om na te denken over een passende oplossing. Doel hiervan is de continuïteit en de veiligheid van de opvang te waarborgen.