23-06-2023 NYSA pleit voor uitzondering gastouders voor het WAS

Tijdens het laatste debat in de Tweede Kamer zijn er aan de Minister van SZW, Karien van Gennip, vragen gesteld over de gastouderopvang en het WAS.

De minister heeft, naar aanleiding van deze vragen, aangegeven dat zij in overleg gaat met haar collega minister van VWS en dat de Tweede Kamer hierover schriftelijk geïnformeerd wordt middels een brief van beide ministeries.

Voortlopend op deze gesprekken alsmede de gesprekken met de sector heeft NYSA afgelopen week een notitie opgesteld om te pleiten voor een uitzonderingspositie voor de gastouderopvang.

Afgelopen maandag hebben wij onze notitie naar beide ministeries verzonden.

Daarnaast willen wij nogmaals oproepen om de petitie, van onze gastouder Nadia, zoveel mogelijk te delen en te ondertekenen.