22-11-2022 Aangesloten bij Nysa?

Ben jij al aangesloten bij Nysa?

Nysa wil de positie van de gastouders versterken en gastouderopvang hoog op de agenda zetten bij beleids- en opiniemakers.

Nysa behartigt de belangen van de bij haar aangesloten gastouders maar ook voor de aangesloten gastouderbureaus. Wij zitten aan tafel met het ministerie van SZW, VNG, GGD-GHOR en andere branche- en belangenorganisaties om dit te kunnen bereiken. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP).

De gastouderopvang is de laatste jaren steeds vaker ook op de politieke agenda terug te vinden. Ook in het laatste commissiedebat van 16 november jl. is er veel positieve aandacht besteed aan de gastouderopvang.  De gastouderopvang is een belangrijk onderdeel van de sector kinderopvang en wordt nu gezien en gehoord.

Wij hebben dit niet kunnen bereiken zonder de steun van onze aangesloten gastouders en gastouderbureaus.

Sluit je dus aan! Hoe groter onze achterban, hoe meer werk wij kunnen verrichten om de sector te vertegenwoordigen.

Meld je aan via onze website of middels onderstaande aanmeldformulieren.

Aanmeldformulier gastouder

Aanmeldformulier gastouderbureau