21-09-2021 Prinsjesdag met de verkeerde koffer?

Vandaag is bekend gemaakt dat er, vanaf 2022, 6,4 miljoen euro per jaar beschikbaar wordt gesteld aan gemeenten voor het vergroten van het toezicht op de gastouderopvang.

Doel hiervan is om het toezicht, op de kwaliteit van de gastouderopvang, snel te vergroten naar 50%. In de praktijk, is de verwachting vanuit SZW, dat iedere gastouder dan 1 x per circa 2 jaar gecontroleerd wordt door de toezichthouder.

Nysa is hier positief over maar vraagt zich wel af of deze verwachting gerechtvaardigd is?

Het geld gaat vanuit SZW namelijk naar het Gemeentefonds. Ieder gemeente kan zelf bepalen of dit geld wel of niet besteed wordt aan de intensivering van het toezicht op de gastouderopvang. De verwachting, vanuit SZW, is dat de gemeenten het toekomstige advies vanuit VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) zullen opvolgen en het geld daadwerkelijk gaan gebruiken voor het toezicht op de gastouderopvang. Of dit in de praktijk ook gaat gebeuren, is koffiedik kijken. Gemeenten hebben eerder al bewezen, op andere dossiers, niet altijd bereid te zijn het advies vanuit VNG op te volgen. We blijven positief en gaan er vanuit dat gemeenten het beschikbare geld daadwerkelijk voor het toezicht gaan gebruiken.

Dan het volgende punt. Eén van de aandachtspunten in de verzamelbrief kinderopvang d.d. 02-07-2021 van Minister W. Koolmees (SZW) is ook de kwaliteit van het toezicht te verbeteren. Over de kwaliteit van het toezicht op de gastouderopvang is momenteel niets afgesproken. De volledige aandacht wordt nu op de kwantiteit van het toezicht gericht. Deze stap kan wel eens averechts uitpakken.

Is de toezichthouder hier klaar voor? Zijn er genoeg inspecteurs om deze wens uit te voeren en zo ja, zijn zij dan ook voldoende opgeleid om de gastouderopvang te inspecteren? We hebben het niet over het afvinken van lijstjes maar daadwerkelijk te kijken hoe de gastouder zijn of haar opvang heeft geregeld. Is er voldoende kennis van de pedagogiek bij de inspecteurs aanwezig?

De kwantiteit van het toezicht neemt toe waardoor de kwaliteit kan gaan afnemen. De huidige toezichtsproblematiek (waaronder willekeurige interpretatie van de regels) kan, in de praktijk, dan wel eens groter worden dan momenteel het geval is. Wat nadelig kan zijn voor de gastouders.

Wij hadden graag gezien dat de kwaliteit en kwantiteit van het toezicht gezamenlijk waren aangepakt en zijn dan ook teleurgesteld dat SZW hier niet voor gekozen heeft.