20-01-2022 Aangepast Protocol Kinderopvang

Het Protocol Kinderopvang is aangepast aan de hand van de laatste wijzigingen in de quarantainemaatregelen.

Voor cruciale beroepen, waaronder de gastouder, wordt momenteel bekeken of er sprake kan zijn van een uitzonderingspositie ten behoeve van de quarantainemaatregelen. Zodra er meer informatie beschikbaar komt, zullen wij deze publiceren.

Download het protocol hier