19-12-2022 Diplomalijst gastouderopvang uitgebreid en update omgaan met IDW-verklaringen

Naar aanleiding van de wijziging van de Regeling wet kinderopvang inzake de lijst van opleidingen die kwalificeren om gastouder te worden en de onduidelijkheid die er bestaat om met een IDW verklaring gekwalificeerd te zijn als gastouder, hebben GGD GHOR en de VNG een advies opgesteld voor de GGD-inspecteurs.  

Mogelijk voldoet een gastouder per 1 januari 2023 met de uitbreiding van de diplomalijst wel aan de kwalificatie-eis terwijl dat eerst niet het geval was. Ook kunnen geregistreerde gastouders met een IDW-verklaring met een beroep op de Denklijn “verzwarende en verzachtende omstandigheden” onder specifieke omstandigheden in aanmerking komen voor een verzachtend advies met betrekking tot het al dan niet handhaven. 

 Lees hier het integrale advies van GGD GHOR en de VNG.