18-11-2020 – Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?

Op 12 november heeft het Verwey Jonker Instituut haar meerjarig onderzoek gepubliceerd over 576 gezinnen waarover een melding is gedaan bij Veilig Thuis. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van Augeo Foundation, het Ministerie van VWS en dertien Veilig Thuis regio’s.

Lees hier meer over het onderzoek.

Uit het rapport blijkt dat het een kwestie van een lange adem is. Ook het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) zegt dat huiselijk geweld en kindermishandeling echt grondig aangepakt en gestopt kan worden.

Bij 30% van de gezinnen is het geweld GESTOPT!

Echter om er een definitieve streep onder te zetten is samenwerking en maatwerk noodzakelijk. Geen gezin is hetzelfde en de complexiteit van de problemen is vaak enorm waardoor de inzet van velen van groot belang is. Aan de basis van huiselijk geweld en kindermishandeling liggen veel problemen tegelijk ten grondslag. Denk aan werkeloosheid, armoede, schulden, onvermogen, trauma’s en een steeds ingewikkelder wordende samenleving. Het één vindt vaak zijn oorsprong in het ander. Alleen met gerichte hulp is er licht aan het eind van de tunnel zichtbaar. Er is meer kennis en expertise nodig, dat kan alleen door te investeren in samenwerking en het delen van kennis en ervaring. Opvoedkundige ondersteuning kan net zo belangrijk zijn als een gerichte interventie. Hierbij is signaleren in de kinderopvang van essentieel belang!

MELDEN HEEFT ZIN!

Dit onderzoek geeft hoop en is een positieve noot in deze periode waarin Covid-19 een grote impact heeft gehad en nog steeds heeft. Stressfactoren zoals het verlies van een baan en het gevoel van vrijheidsbeperking komen veelvuldig voor. De eerste stap is contact zoeken met Veilig Thuis. Of daar een melding uit voort komt is stap twee. Hierin hoort ieder individu zijn verantwoording te nemen. Dat kan alleen door te investeren in samenwerkingen en het delen van kennis en ervaring.

Het Verwey Jonker Instituut hoopt dat de resultaten van het onderzoek bijdragen aan het volharden en uitbouwen van een passende begeleiding van gezinnen opdat het geweld helemaal stopt.

Er is meer tijd, aandacht en geld voor preventie nodig om gezinnen vroegtijdig te helpen zodat thuis een veilige haven kan blijven.

Bijzondere en ernstige constatering uit het onderzoek is dat ondanks de velen protocollen die zijn ontwikkeld en geschreven t.b.v. kindermishandeling, de kinderen een vergeten groep zijn als slachtoffer van huiselijk geweld. Ze worden niet altijd betrokken en het is niet vanzelfsprekend dat er met de kinderen een gesprek wordt aangegaan. Hier kan en moet ons inziens zeker verbetering mogelijk zijn, zeker vanuit sectoren zoals de kinderopvang/gastouderbranche en het onderwijs waar veelal professionals dagelijks in contact zijn met kinderen van alle leeftijden.

Gastouders zijn een belangrijke professionele groep om misbruik, verwaarlozing of mishandeling te signaleren, herkennen, bespreekbaar te maken en aan te pakken.

Nysa blijft zich sterk maken en inzetten voor dit onderwerp. Woensdag 25 november is de mogelijkheid om deel te nemen aan het webinar welke wij organiseren in samenwerking met Stichting Praat.

Voor meer info check onze AGENDA.