17-05-2023 Internetconsultatie Goed Verhuurderschap

Tot 4 juni as. kan er gereageerd worden op de Internetconsultatie “Regeling Goed Verhuurderschap”.

Wat houdt deze regeling in: Op basis van de Wet goed verhuurderschap hebben verhuurders en verhuurbemiddelaars de verplichting om huurders van woon- en verblijfsruimten te informeren over hun rechten en plichten, voorzover deze rechten en plichten niet zijn opgenomen in de huurovereenkomst.

In deze regeling worden de rechten en plichten van de huurder, waarover de verhuurder informatie moet verstrekken, vastgelegd.

Gastouder is een aan huis gebonden beroep. Het betreft kleinschalige huiselijke kinderopvang voor max 6 kinderen, waarvan max. 5 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Eigenlijk dus net alsof er een gezin met kinderen woont.

Gastouderopvang kan ook plaatsvinden vanuit een huurwoning, alleen dient er momenteel eerst toestemming aan de verhuurder gevraagd te worden want er staat vaak niets over opgenomen in de huurovereenkomst. De toestemming kan zo maar van de 1 op de andere dag ingetrokken worden waardoor de gastouder dient te stoppen met de opvang. In erge gevallen kan het zelfs leiden tot opzegging van de huurovereenkomst. Dit is een onwenselijke situatie.

Nysa ziet graag dat verhuurders automatisch opnemen  in de huurovereenkomst dat het aan huis gebonden beroep van gastouder vanuit de huurwoning mag worden uitgeoefend. Het tast de woonfunctie niet aan. Nysa vindt tevens dat hier vooraf informatie over beschikbaar dient te zijn voor huurders.

Wij roepen dan ook op te reageren op de internetconsultatie en aan te geven dat er actief , vooraf, schriftelijke informatie dient te worden verstrekt door verhuurders aan huurders over het toestaan van het aan huis gebonden beroep van gastouder.

Wil je reageren op de internetconsultatie, dan kan dat hier.