14-11-2022 Leges 2023

Nysa heeft voor 2022 onderzoek gedaan naar de hoogte van de leges in de gastouderopvang bij alle gemeenten in Nederland.

De uitkomsten hiervan hebben wij gedeeld met Minister Van Gennip (SZW). Hierbij hebben wij tevens onze zorgen geuit over de hoogte van de leges welke sommige gemeenten hanteren alsmede het feit dat steeds meer gemeenten leges gaan invoeren.

Onze boodschap is aangekomen gezien de oproep van de Minister aan de gemeenten om hier op een juiste wijze mee om te gaan.

In het Gemeentenieuws van SZW heeft de Minister bij punt 8 hier aandacht aan geschonken.

Ook het nieuwsplatform “Binnenlands Bestuur” heeft hier een artikel over gepubliceerd waarbij aangegeven wordt dat de leges voor de gastouders omlaag moeten.

Wij zijn verheugd dat Minister Van Gennip oproept om de leges voor gastouders te verlagen om op deze wijze de gastouderopvang toegankelijk te houden en ook nieuwe gastouders niet te ontmoedigen.

Nysa zal in 2023 wederom onderzoek doen naar de leges voor de gastouderopvang bij alle gemeenten in Nederland.