10-03-2022 Oproep aan ouders, gastouders en gastouderbureaus

De internetconsultatie ‘Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2023’ sluit op 22 maart.

Samen met de andere brancheorganisaties (BK, BMK, BOinK en VWO) hebben wij een aantal brieven opgesteld voor ouders, gastouders en gastouderbureaus. Ons verzoek is aan gastouderbureaus en gastouders om deze brieven zoveel mogelijk te verspreiden.

Op deze manier kunnen we gezamenlijk (ouders, gastouders en gastouderbureaus) een vuist maken om de gastouderopvang betaalbaar en financieel toegankelijk te houden. Iedere reactie telt!

Download hier de betreffende brieven en verspreid deze zo veel mogelijk:

Brief voor de gastouder

Brief gastouderbureau

Brief voor ouders