08-11-2022 Oproep gastouderbureaus

Deelname aan onderzoek bedrijfsvoering en financiële administratie kinderopvangorganisaties

Kinderopvangorganisaties hebben op dinsdag 1 november een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een enquête over de bedrijfsvoering en financiële administratie.

Het doel: inzicht krijgen in knelpunten en ondersteuningsbehoeften, bijvoorbeeld als het gaat om de maandelijkse gegevenslevering.

Het onderzoek wordt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerd door onderzoeksbureau Regioplan. Om beleid te maken voor de kinderopvang is het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderopvangorganisaties deze enquête invullen!

De enquête sluit op 17 november 2022. Geen enquête ontvangen?

Laat dan hier uw gegevens achter.