07-11-2022 Geachte mevrouw Van Gennip

Geachte mevrouw Van Gennip,

Wij hebben uw reactie bij RTL Nieuw gehoord (en vandaag in Kinderopvangtotaal terug kunnen lezen) over uw afwijzing om de KOT met meer dan de indexatie te verhogen per 2023.

Van uw reactie zijn wij geschrokken en wij herkennen het door u geschetste beeld niet.

” Er ligt hier ook een verantwoordelijkheid voor de ondernemers. Het is een private markt”

Het is inderdaad een private markt maar wel voor een deel gefinancierd door overheidsgeld. De ondernemers (gastouders) nemen hun verantwoordelijkheid door te zorgen voor een verantwoorde bedrijfsvoering. Het kind van de rekening zijn in de eerste plaats de ouders die gebruik maken van de opvang. Deze ouders worden geconfronteerd met een (hogere) eigen bijdrage.
Wat is het gevolg hiervan? Het gevolg gaat zeer waarschijnlijk zijn dat ouders minder gaan werken want zij kunnen de eigen bijdrage niet meer opbrengen. In de gastouderopvang gaat het veelal om ouders die werken in de zorg, bij de politie, bij de brandweer (de zogeheten maatschappelijke beroepen). Gelukkig hebben deze beroepen geen moeite om personeel te vinden en is er hier geen sprake van een tekort aan personeel!

“De meeste van die ondernemers zijn hartstikke winstgevend”

Is dat zo? In de gastouderopvang is hier niets van terug te zien. Er vindt een indexatie plaats van 3,22%. Dit terwijl de inflatie vele malen hoger ligt. Het prijsplafond voor de energie voor gastouderopvang de lading niet dekt. Gastouders hun tarieven niet extra willen verhogen omdat ouders hierdoor in de knoop komen? Wist u dat gastouders van een bruto uurtarief van 6 euro, zeer waarschijnlijk maar 3 euro of zelfs minder netto overhouden?

Het zou de Minister sieren door uit te gaan van feiten en niet iedereen over 1 kam te scheren.