07-11-2022 Gastouderopvang in de gemeente Heerlen

De gemeente Heerlen heeft medio 2022 aangegeven dat het voor gastouders (bestaande en nieuwe) noodzakelijk is om te toetsen of de gastouderopvang past binnen het bestemmingsplan van de woning. Indien dit niet het geval is, dient er een omgevingsvergunning aangevraagd te worden.

De informatievoorziening op de website van de gemeente Heerlen is recent aangepast waarbij er door de gemeente een stappenplan is vervaardigd. In het stappenplan staat op pagina 2 bij het kopje “Tabblad 4: Bijlagen” vermeld welke bijlagen de gastouder dient aan te leveren.

Dit zijn:

 • Een plattegrond van de woning met het deel van de woning dat wordt gebruikt voor de opvang van de kinderen;
 • Welke slaapkamer(s) worden voor het slapen van de kinderen gebruikt?
 • In een tekstbestand dient het volgende aangegeven te worden:
  • Hoeveel kinderen vangt u op?
  • Wat is de leeftijd van de kinderen?
  • In welke samenstelling vangt u de kinderen op? Hoeveel tegelijk?
  • Wat is de dagindeling van de opvang? Wanneer spelen de kinderen buiten?
  • Waar spelen de kinderen buiten? In uw eigen tuin of in de openbare ruimte (bijvoorbeeld een speelveldje of speeltuin)?
  • Wat zijn de openingstijden van uw gastouderopvang?

Bovenstaande zaken roepen nogal wat vragen op bij ons.

 1. Op welke wijze berekent de gemeente Heerlen het te gebruiken vloeroppervlakte voor de opvang?
 2. Wordt hierbij rekening gehouden dat dezelfde ruimten ook gebruikt worden als woonruimte?
 3. Wat gebeurt als het aantal op te vangen kinderen wijzigt of de leeftijd van de kinderen wijzigt of de samenstelling wijzigt? Is er dan een nieuwe omgevingsvergunning nodig?
 4. Uit de vragen inzake de dagindeling van de opvang en waar en wanneer de kinderen buiten spelen, komt naar voren dat de gemeente Heerlen de gastouderopvang schijnbaar ziet als een kinderdagverblijf met een vast programma in plaats van flexibele kleinschalige opvang in een huiselijke omgeving. Waarom wordt er niet verwezen naar de definitie van gastouderopvang zoals vermeld in de Wet Kinderopvang?

De gemeente Heerlen heeft verder ook alle reeds bestaande gastoudervoorziening (deze voorzieningen stonden reeds in het LRK ingeschreven voordat het beleid vanuit de gemeente is aangepast) aangeschreven dat men alsnog een check dient te doen om na te gaan of er een omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd.

Wij ontvangen nu berichten van gastouders (al jaren werkzaam) dat zij een bericht ontvangen dat de gemeente op huisbezoek komt en dat hierbij geen kinderen aanwezig mogen zijn. Dit gebeurt momenteel bij gastouders die de check nog niet hebben uitgevoerd.

Nysa blijft van mening dat de reeds bestaande gastoudervoorzieningen door middel van de inschrijving in het LRK zijn goedgekeurd door de gemeente Heerlen. Ons inziens is dit te onderbouwen door middel van artikel 5.1.2 en 5.1.3 van het besluit “Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet Kinderopvang Gemeente Heerlen 2022“.

Nysa blijft voorstander van een generaal pardon voor de gastouderopvang bij gemeenten of een aanpassing van de Omgevingswet, waarin er een vrijstelling komt voor het aan huis gebonden beroep van gastouder, net als dat geldt voor de vrije beroepen. Dit om de toegankelijkheid van de gastouderopvang niet verder onder druk te zetten.