06-06-2024 Nieuw leidraadmodel VNG toezicht en handhaving

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeente) heeft een nieuw leidraadmodel vervaardigd voor gemeenten in het kader van toezicht en handhaving in de kinderopvang.

Gemeenten kunnen dit model gebruiken om het beleid voor toezicht en handhaving in de kinderopvang in hun gemeente vorm te geven.

In het nieuwe model wordt ook speciaal aandacht geschonken aan de gastouderopvang.

In de oplegnotitie adviseert de VNG gemeenten om in de handhaving rekening te houden met de gastouderopvang.

“Gastouderopvang wordt geboden in een setting waarin minder financiële middelen gemoeid zijn, Dat betekent dat boetes een grotere impact hebben. Daarom adviseren wij in de leidraad om voor de boetes voor gastouderopvangvoorzieningen lagere maximumbedragen vast te stellen. Zo houdt u in uw beleid al rekening met de draagkracht en de proportionaliteit.”

NYSA staat achter dit advies en hoopt dat veel gemeenten dit advies zullen opvolgen bij het vaststellen van het beleid.

Hier kan je het leidraadmodel alsmede de oplegnotitie downloaden.