05-04-2022 Record indexering voor KOT 2023 verwacht

Naar aanleiding van het artikel van Bureau Buitenhek “Record indexering van toeslagtarieven 2023 verwacht” ontvangen wij veel vragen.

De in het artikel genoemde verwachte indexering is momenteel nog slechts een raming en geen vaststaand feit.

Zekerheid over de precieze indexering van de uurtarieven KOT voor 2023 ontvangen we pas in het najaar.

Hopelijk wordt er tevens nog gekeken naar de korting van 0,15 cent op het tarief van de gastouderopvang naar aanleiding van de reacties op de Internetconsultatie.