02-11-2022 Een dag uit het leven van de gastouder

Gastouders, amateur of professional?

Dat het wel degelijk een professie is en meer inhoud dan “op de winkel passen” blijkt maar weer als we spreken met Eline Klaver.

De opvang van Eline zit in Leeuwarden en is 5 dagen per week geopend. Als ik bel liggen er twee kinderen te slapen en de derde zit gezellig een boekje te lezen, terwijl wij een gesprek voeren. Hier en daar komt er tijdens het gesprek gezellig een olifant of zebra voorbij inclusief de geluiden. Eline schreef een blog over een dag uit het leven van een gastouder en dat was reden tot een interview. Wij wilden natuurlijk meer van haar weten!

Gastouderschap is medeopvoedpartner zijn
Als wij net na de lunch bellen zit er al een heel dagprogramma op, want de kinderboerderij, speeltuin, supermarkt zijn die ochtend al bezocht. 13 jaar geleden startte de opvang van Eline in Leeuwarden. Gastouder zijn is bijzonder, omdat je onderdeel mag zijn van een belangrijke periode waarin een kind van baby opgroeit naar kleuter en/of schoolkind en aan die ontwikkeling lever je een belangrijke bijdrage. Als gastouder sta je naast de ouders als mede opvoedpartner vertelt Eline.

Professionele aanpak en communicatie
Het is van groot belang om een goede professionele opvang neer te zetten in samenwerking met de ouders van de gastkinderen. Communicatie en dagelijks contact is hierin volgens Eline heel belangrijk. Ze heeft ook een nieuwsbrief en maakt gebruik van de app “Dagverslag”, zodat ze naar ouders transparant is.

Als buitenstaander kijk je naar een groepje kinderen wat thuis heerlijk aan het spelen is met speelgoed of zich vermaakt met een activiteit, maar als professional kijk je door een andere bril, omdat je kijkt naar hoe het kind speelt of de activiteit uitvoert. Je kijkt hoe het kind zich verhoudt naar zichzelf, de andere kinderen en volwassenen in zijn directe omgeving en waar je het kind kan uitdagen in zijn of haar skills. Daar haak je als gastouder op in en dat is niet één moment, maar een voortdurend proces.

Het allerleukste aan de opvang vindt Eline als ze ’s ochtends die koppies ziet die binnenkomen en zin hebben in een opvang dag! De erkenning, het erbij horen, een veilige haven zijn. Daar doe je het als gastouder voor. De veilige haven heeft ook een andere kant. Eline had een kind in haar opvang waarvan de ouders in een vechtscheiding verwikkeld waren. Dat heeft effect op de ontwikkeling van het kind. Er ontstond gedoe met één van de ouders en Eline. Eline heeft toen samen met Veilig Thuis overlegd en ook met het gastouderbureau, zodat de opvang voor het kind zo veilig en goed mogelijk door kon gaan. In dit soort situaties kan het makkelijk fout gaan, waardoor het kind wederom de dupe is.  Het is fijn om dan adviezen en steun van Veilig Thuis en het gastouderbureau te krijgen. Dat was voor Eline een belangrijke steun.

Stalen zenuwen
Dat opvang niet altijd alleen over de leuke kanten gaat en de spelletjes en activiteiten, blijkt ook als Eline vertelt over het voorval waarbij een kind vast kwam te zitten in een speeltoestel in de speeltuin. “Op dat moment moet je als gastouder je hoofd koel houden, de juiste hulp inschakelen en rustig blijven voor het kind en kijken of je hem/haar kunt helpen. En ondertussen gaat de zorg voor de andere kinderen ook gewoon door.”

Dat je over een goed portie stalen zenuwen moet beschikken weet Eline maar al te goed.  Met hulp van omstanders en hulpdiensten kon het kind op professionele wijze uit zijn benarde situatie gehaald worden. Dat er een korte lijn met de ouders is blijkt wel, omdat zij vrij snel ter plaatse waren en ook in de periode erna de opvang weer op een goede manier voortgezet hebben.
Zo zie je maar dat er van “op de winkel passen” geen sprake is, sterker nog het is een professie van onschatbare waarde!!